Malkoçlar-Ankara Boru Hattı Silivri Kadıköy Mevkii 36" Ana İletim Ve Loop Hatları Deplase Edilmesi

Proje Tarihi

2018-10-07T00:00

İş Yeri

Silivri / İstanbul

İlgili İdare

BOTAŞ