Kurumsal

Hakkımızda

Fırat İnşaat Endüstri San. Ve Tic. A.Ş. BOTAŞ, MSB İnşaat Emlak ve NATO Güv. Yat. D. Başkanlığı, TCK, TCDD, DSİ v.b. gibi resmi ve özel kurumlar tarafından ihaleleri yapılan akaryakıt boru hatları, doğalgaz boru hatları, yer altı akaryakıt tankları, kaliteli kaplama betonları, sanat yapıları, korunmalı binalar ve askeri/sivil havaalanları bünyesinde bulunabilecek tüm alt yapı ve üst yapı tesisleri konulu işlerde yüklenici olarak görev almaktadır.

Misyonumuz

 • Güvenilir
 • Optimum maliyetlerde çalışan
 • Projeleri planlanan sürelerde teslim eden
 • Hızlı organize olan
 • Farklı alanlarda hizmet sunan (altyapı – üstyapı – mekanik)
 • Türkiye’nin her yöresinde çalışma kapasitesi ve deneyimi olan, müşteri beklentilerine duyarlı , çözüm odaklı bir firma olmaktır. 

Çevre Politikamız

 • İSGÇ yönetim sistemimiz ile her kademedeki çalışanlarımızı eğiterek iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre ile ilgili kanunlar, yönetmelikler hakkında bilinçlendirmek ve bütün personelin katılımı ile sistem hakkındaki yenilikleri takip ederek geliştirmek.
 • İş emniyeti, işçi sağlığı, çevre koruma, personel, endüstriyel ilişkiler ve kalite güvencesi için tutarlı, muntazam ve efektif bir yönetim sistemi kullanmak.
 • Çevre ile ilgili tüm ulusal ve yerel yasa, yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymak.
 • Çevreye ve insanlara saygılı olarak, çevre bilinci olgusuyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışanlarımız sürekli çevre konusunda eğitilmesi ve hassasiyet kazanmalarının sağlanması
 • Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önlemek ve atıkların geri dönüşümüne önem vermek
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi olarak ayrı ayrı başlayan çalışmaları, tüm yönetim sistemimizde birleştirerek devam ettirmek firmamızın sağlık, güvenlik ve çevre politikasını oluşturmaktadır.

Kalite Politikamız

 • ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sisteminin ön gördüğü düzeye, tüm faaliyet alanlarımızda ulaşmak ve bu düzeyi aşmak
 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak
 • Tüm kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanmak
 • Gelişen teknolojiyi sürekli takip etmek ve hizmet politikasına en iyi şekilde yansıtmak
 • Faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, imalat güvenilirliği , zamanında teslim, firmamızın temel ilkelerini oluşturmaktadır.