2001 Yılı Türkiye Akaryakıt Boru Hattı Hasarları Onarımı Projesi

Proje Tarihi

2003-12-18T00:00

İş Yeri

Türkiye - Muhtelif İller

İlgili İdare

MSB Nato