Kurumsal
Çevre Politikamız

İSGÇ'yi referans olarak almak, yenilikleri izleyerek ve tüm çalışanları buna göre eğiterek çevre politikalarımızı tüm üretim ve yönetim seviyelerine yaymak.

Sağlık ve güvenlik, çevre koruma, kişisel ve endüstriyel ilişki ve kalite kontrol için sistematik, tutarlı ve etkili bir sistem kullanmak.

Tüm akılcı ve yerel yasa ve yükümlülüklere uymak.

Gelecek nesillere daha iyi ve daha yaşayabilir bir çevre sağlamak için.

Doğal kaynakların geri dönüşümü ve israfının önlenmesi.

Tüm kalite, çevre ve sağlık şirketlerinde bir güvenlik düzenlemesini birleştirmek ve sürekliliği sağlamak için üretim ve yönetimin tüm düzeylerine dağıtmak.